Disclaimer

Privacy

Adviseurzoeken.nl hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend met betrekking tot de bedrijfsvoering van Adviseurzoeken.nl. Iedere verwerking is in overeenstemming met de wet en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. Adviseurzoeken.nl behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden.
Op dit Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Algemene informatie

Voor de beheerder van Adviseurzoeken.nl is het interessant te weten welke pagina’s het meest bezocht worden en welke door haar aangeboden diensten het meest gewild zijn. Hiervoor zal de beheerder bepaalde informatie verzamelen door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan de beheerder de website en diensten afstemmen op de wensen van de gebruikers. Om het recht op privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die op deze manier wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren.

Links

Onze site bevat links naar de websites van onze zusterbedrijven, partners en naar websites van derden. Deze websites kunnen een afwijkend privacybeleid hanteren. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van onze partners of van andere partijen van de privacywetgeving.

Content

De op deze website getoonde informatie wordt door Adviseurzoeken.nl met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Adviseurzoeken.nl verstrekt door middel van deze website informatie over hypotheken en financiële diensten die door Adviseurzoeken.nl worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Adviseurzoeken.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.
1. Adviseurzoeken.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen tarieven, kostenberekeningen of overige calculaties. Aan de met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand gekomen berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.
2. Hoewel Adviseurzoeken.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Adviseurzoeken.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
3. De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder bijvoorbeeld begrepen: teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn eigendom van of in licentie bij Adviseurzoeken.nl en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.
4. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan (een gedeelte van) de inhoud van de site te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding aan derden beschikbaar te stellen, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Adviseurzoeken.nl